Aneks nr 2 do umowy ramowej zawarty 28.02.2024 r.

Aneks nr 1 do umowy ramowej zawarty w dniu 27.02.2024 r.

UMOWA RAMOWA LSR 2021-2027

12 grudnia 2023 r. w Toruniu przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" Prezes Zdzisław Plewa oraz Wiceprezes Michał Grabski podpisali Umowę nr UM02-6572-UM0220001/23 o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Podczas uroczystego spotkania z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego umowę wręczył Marszałek Piotr Całbecki.