Zarząd 

Zarząd kieruje całokształtem działalności LGD, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

Kadencja  2023/2027

1. Prezes zarządu – PlewaZdzisław

2. Wiceprezes zarządu - Grabski Michał

3. Wiceprezes zarządu -Pikuła Mieczysław

4. Członek zarządu – LicznerskiAdam

5. Członek zarządu –ZiemniewskaJustyna


Komisja Rewizyjna 

Stowarzyszenie posiada organ kontroli wewnętrznej jakim jest Komisja Rewizyjna. Wybierana jest ona przez Walne Zebranie Członków. Organ ten dokonuje oceny działalności LGD i sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie przedkłada wszystkim członkom LGD. 

Kadencja 2023/2027

1. Przewodniczący – LemańczykJerzy

2. Chmielewska Gabriela

3. Lewandowska Maria

4. Pszczoliński Adam

5. Sendyk Ewa

6. Staniak Ewa

7. Walkiewicz Agnieszka


Rada 

Rada jest jednym ze statutowych organów LGD, którego kompetencjami jest wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z zapisami art. 4 pkt.3 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

Kadencja 2023/2027

1. Przewodniczący – Kowalski Andrzej       

2. Zastępca przewodniczącego – Malanowska Alina

3.Gackowska Anna                    

4. Janeczko Roman

5. Janicka Helena   

6. Karpiński Marcin

7. Lorkowski Zbigniew

8. Piekarska Monika 

9. Pilarski Rafał                  

10. Setlak Krystyna   

11.Starzecka Katarzyna

12.Trybuła Katarzyna          

13.Wejdebach  Dorota         

14.Zuziak Magdalena 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________