Statut

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” działa na postawie statutu przyjętego przez Walne Zebranie Członków. 

Poniżej zamieszczamy Statut, który został przyjęty uchwałą 8/2022 w dniu  20 grudnia 2022 r.

Pliki:
Access this URL (https://www.lgdswiecie.pl/new/attachments/article/165/STATUT%20LGD%20z%20dnia%2020%20grudnia%202022%20r..pdf)Statut[ ]5385 kB