„Dobrze, że jesteśmy razem”

„Dobrze, że jesteśmy razem” 1 maja 2024 roku obchodzimy 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, od tego czasu jesteśmy częścią wyjątkowej wspólnoty, rozwijamy miasta i wsie, codziennie korzystamy z zmian jakie przyniosło nam wstąpienie do Unii. Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału we wszelkiego rodzaju inicjatywach służących wspólnemu świętowaniu.

Dnia 21 lutego 2024r. przeprowadzone zostało spotkanie o charakterze refleksyjno - analitycznym „Warsztat refleksyjny”, w którym udział wzięli członkowie LGD, przedstawiciele rady, mieszkańcy obszaru LGD, lokalni liderzy, przedstawiciel Zarządu oraz pracownicy łącznie 20 osób. Spotkanie poprowadziła p. Marta Litkowska – pracownik LGD, specjalista ds. ewaluacji i wdrażania LSR.

Uczestnicy warsztatu refleksyjnego przeanalizowali dotychczasowy proces wdrażania i jego efekty oraz zmiany w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju – ewaluacja wewnętrzna. Za pomocą prezentacji, w której zawarto podsumowanie roku 2023 przeanalizowano stopień realizacji wskaźników w ramach LSR. Omówiono ilość zrealizowanych naborów i złożonych wniosków a także działania animacyjne przeprowadzone przez LGD.

Efektem końcowym warsztatu będzie powstanie raportu ewaluacyjnego, wypracowane wnioski zostaną również ujęte w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR.

Podczas spotkania omówiono również obowiązujący Plan Komunikacji na lata 2021-2027, zdiagnozowano preferowane przez mieszkańców obszaru kanały komunikacji z LGD oraz poinformowano o prowadzonym Newsletterze. Przeprowadzona diagnoza pozwoli na opracowanie ankiety służącej badaniu jakości oraz preferencji uczestników działań animacyjnych w kontekście komunikacji LGD z otoczeniem.

Dodatkowo udostępniono uczestnikom do konsultacji kryteria oceny wniosków i wyboru grantobiorców w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

22_02_2024 (1)
22_02_2024 (1)
22_02_2024 (2)
22_02_2024 (2)
22_02_2024 (3)
22_02_2024 (3)
22_02_2024 (4)
22_02_2024 (4)
22_02_2024 (5)
22_02_2024 (5)
22_02_2024 (6)
22_02_2024 (6)
22_02_2024 (7)
22_02_2024 (7)
Previous Next Play Pause
22_02_2024 (1) 22_02_2024 (1)
22_02_2024 (2) 22_02_2024 (2)
22_02_2024 (3) 22_02_2024 (3)
22_02_2024 (4) 22_02_2024 (4)
22_02_2024 (5) 22_02_2024 (5)
22_02_2024 (6) 22_02_2024 (6)
22_02_2024 (7) 22_02_2024 (7)
Pliki:
Download this file (prezentacja-warsztat-2024.pdf)prezentacja-warsztat-2024.pdf[ ]1851 kB