Plan szkoleń dla pracowników i Członków Rady na 2024 rok zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2024 r.

Plan szkoleń dla pracowników i Członków Rady na lata 2024-2029 zatwierdzony uchwałą Zarządu z dnia 20.03.2024 r.