Kontakt z biurem

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” mieści się  budynku Inkubatora Przedsiębiorczości 

ul. Chmielniki 2 b, 86-100 Świecie

tel./fax 52 33 01 832, 

kom. 691 989 340; 665 512 800

Biuro jest czynne: 

Poniedziałek - czwartek 7:30-15:30

Piątek 8:00 - 15:00

Pracownicy Biura: 

Kierownik biura LGD– Zdzisław Plewa

Główna księgowa– Dorota Tuszyńska

Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych– Ludwika Karczewska

Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO- Sabina Shah

Animator Rozwoju Społeczności Lokalnej – Liliana Weiner

Specjalista ds. ewaluacji i wdrażania LSR- Marta Litkowska