Informacje ogólne

Lokalna Strategia Rozwoju określać będzie cele i działania na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” obejmującej wszystkie 11 gmin Powiatu Świeckiego łącznie z miastami Pruszcz, Nowe, Świecie oraz finansowanie w oparciu o środki UE tj. PS WPR (Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej) EFS +(Europejski Fundusz Społeczny Plus) oraz inne. Lokalna Strategia Rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawę do podpisania umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.