Raport Ewaluacyjny za 2023 rok

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” corocznie przygotowuje raport z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju za rok poprzedni. Celem ewaluacji jest ocena realizowanych zadań oraz systematyczne dostarczenie wniosków i rekomendacji z działalności LGD. Poniżej przedstawiamy raport ewaluacyjny za rok 2023.